Co nového na trati

Změny se dočkala i trať. Je prodloužena v horní části,ale úpravy se dotkly i spodního úseku trati, byla dostavěna resp. zasklena chatka pro obsluhu časomíry a samotné ředitelství závodu.Připojen byl i elektroměr a dořešen rozvod el . proudu…….viz foto