Změny na trati

Po skončení sezony 2012 byly provedeny úpravy na trati týkající se střední časti v úseku kolem kostela a nad ním . Byly vybudovány částečně i nové úseky, které budou zároveň zpestřením  a prokázáním zkušeností jezdců a jejich závodních speciálů. Jelikož se nám nepodařilo vše dokončit před příchodem zimy a značně deštivého počasí již od měsíce listopadu, budou práce na trati pokračovat i na jaře v roce 2013 před zahájením Safari cupu.Věříme , že se nám podaří vše včas stihnout před zahájením sezóny , vždyť první závod na Benátské trati se jede už 20.4.2013  pod názvem rally Venezia.